Aktualności

Informacja o preferencyjnym zakupie węgla

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dynowie przystępuje do ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie miasta Dynów zainteresowanych zakupem węgla.
W związku z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, pojawia się konieczność rozeznania potrzeb mieszkańców miasta Dynów w tym zakresie (tj. ustalenie liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla, w ramach zakupu preferencyjnego).  


Właściciele gospodarstw domowych proszeni są o  złożenie informacji o zamiarze zakupu węgla 
w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (czwartek).
Informację należy składać w Urzędzie Miejskim w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu.

Osobiście: parter: pok. nr 4
Telefonicznie: tel. 16 888 90 48 lub tel. 16 888 90 49


Zgodnie z ustawą, węgiel po preferencyjnych cenach, będzie przysługiwał jedynie osobom, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Gospodarstwo domowe będzie miało prawo do zakupu po preferencyjnej cenie 1,5 tony węgla w 2022 roku oraz 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.
Mieszkańcy naszego miasta zainteresowani kupnem węgla, będą zobowiązani do złożenia stosownego wniosku.

Zaznaczam, że  aktualnie prowadzone są jedynie przygotowania do dystrybucji węgla i na bieżąco będziemy informować mieszkańców na temat dalszych kroków.