Aktualności

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu rzeszowskiego

Ogłoszenie

Informuję, że w związku z przeprowadzką jednostek organizacyjnych powiatu, następuje zmiana lokalizacji rzeszowskiego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od 1 lipca  punkt, który dotychczas znajdował się przy ul. Batorego 9, będzie działał w lokalu nr 6, w budynku przy ul. Siemieńskiego 18A.

Godziny pracy pozostają bez zmian.

Starosta Rzeszowski
dr Krzysztof Jarosz


Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu rzeszowskiego w 2024 roku 


 Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie,
że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów. Wszystkie mieszczą się w lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych. Nie określano specjalizacji w poszczególnych punktach.

Harmonogram działania 7 punktów w powiecie rzeszowskim w 2024 roku przedstawia się następująco:

PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

Zakres poradnictwa:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a)  nieodpłatną mediację, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Experto Pro Bono

ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

poniedziałek 11.00-15.00

wtorek         8.00-12.00

środa           8.00-12.00

czwartek      11.00-15.00

piątek          8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl 

„Pasieka”- Fundacja Rozwoju i Wsparcia

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp.

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

Radcowie prawni i adwokaci

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie
ul. Siemieńskiego 18A

35-234 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

Radcowie prawni

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek         10.00-14.00

środa           14.00-18.00

czwartek      10.00-14.00

piątek          10.00-14.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

Adwokaci

Gimnazjum Publiczne
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 1
36-030 Błażowa

w poniedziałki, środy i czwartki

od 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

Adwokaci

Centrum Integracji i Rozwoju

Hyżne 225

36-024 Hyżne

we wtorki i piątki

od 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

Zakres poradnictwa:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Experto Pro Bono

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów

poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

„Pasieka” Fundacja Rozwoju    i Wsparcia

Powiatowe Centrum

Pomocy Rodzinie
ul. Siemieńskiego 18A

35-234 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl

 

W sprawach dotyczących funkcjonowania punktów  można kontaktować się pod numerem telefonu:
882 184 152 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30)

Osoby z dysfunkcjami narządów mowy i słuchu mogą dokonywać zgłoszeń na e-mail:
pomoc.prawna@powiat.rzeszowski.pl 

Porada prawna będzie udzielana w warunkach i na zasadach adekwatnych do niepełnosprawności danej osoby.
Bliższe informacje pod numerem telefonu 882 184 152.

Starosta Rzeszowski
dr Krzysztof Jarosz