Aktualności

Informacja w sprawie handlu artykułami rolno - spożywczymi na Targu Miejskim w Dynowie

I N F O R M A C J A

W związku z apelem Ministra Rolnictwa i prośbami mieszkańców Targ Miejski w Dynowie będzie otwarty od dnia 02 kwietnia 2020 r. w zakresie handlu artykułami rolno-spożywczymi w godzinach od 7-tej do godz.11-tej.

Handlujących prosi się o zajmowanie miejsc do handlu w odległościach co dwa stanowiska i zachowanie bezpiecznych i higienicznych zasad handlu. Osoby dokonujące zakupów prosi się o zachowanie zasad bezpieczeństwa, czyli odpowiednio bezpiecznej odległości (min. 2 metry), maksymalnie 3 osoby na 1 punkt handlowy – oraz używania rękawiczek jednorazowych jak również o stosowanie się do poleceń obsługi targu.

W przypadku nie zastosowania się do zaleceń oraz poleceń wydawanych przez obsługę targowiska, porządek egzekwowany będzie przez Policję.

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
Zygmunt Frańczak