Aktualności

Informacja w sprawie możliwości dowozu osób na szczepienia

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW INFORMUJE

że w dalszym ciągu istnieje możliwość dowozu osób :
- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania punktu szczepień na podstawie przedłożonego oświadczenia że nie mają możliwości samodzielnego dojazdu do punktu sczepień,
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N / posiadających I grupę i mających możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień.

Osoby te powinny zgłosić taki zamiar w Urzędzie Miejskim w Dynowie — tel. 16 888 90 48 — pok. Nr 4