Aktualności

Informacja w sprawie przywrócenia możliwości bezpośredniej obsługi mieszkańców

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że z dniem 25 maja 2020 r.
przywraca mo
żliwość bezpośredniej obsługi mieszkańców
w zakresie za
łatwiania spraw dotyczących:

1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

Portiernia Urzędu Miejskiego w Dynowie od poniedziałku do piątku w godz. 8-14 umożliwi wejście osobom udającym się do Urzędu Stanu Cywilnego w sprawach związanych ze zgłoszeniem zgonu.
Rejestracja noworodków, w wypadku gdy konieczne jest złożenie oświadczenia o uznaniu ojcostwa (dla rodziców, którzy nie są małżeństwem) możliwa będzie po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem: tel.  16/65 21 093 wew. 45
Uroczystości ślubne będą odbywać się planowo, na salę ślubów wpuszczani będą jedynie narzeczeni i 2 świadków.
Składanie oświadczeń o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem: tel. 16/65 21 093 wew.45.

Pozostałe czynności, które wymagają osobistego stawienia się klientów w USC, w tym wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu cywilnego są realizowane w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu: tel. 16/65 21 093 wew.45 lub e-mail: usc@dvnow.pl

Większość czynności USC wykonywana jest na podstawie wniosku złożonego drogą korespondencyjną poprzez pocztę tradycyjną lub platformę ePUAP. Mowa o: wydaniu aktów stanu cywilnego i zaświadczeń o stanie cywilnym.
Korespondencję w tych sprawach można również składać w okienku biura podawczego, przy głównym wejściu do Urzędu Miasta.
Przyjmowanie wniosków na wydanie dowodu osobistego będzie odbywało się w okienku biura podawczego.
Natomiast odbiór dowodów osobistych będzie odbywał się w pokoju nr 25, po wcześniejszym, umówieniu terminu tel. 16/65 21 093 wew.45 lub 28.
Obsługa bezpośrednia odbywa się z zachowaniem obowiązujących ograniczeń, na stanowisku obsługi mieszkańca, w holu urzędu przy wejściu głównym lub w biurze USC.
Do Urzędu należy przyjść z własnym długopisem.
Przy załatwianiu spraw w Urzędzie należy przestrzegać ogólnie obowiązujących ograniczeń i stosować zabezpieczenia ustanowione dla obywateli w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
- obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy i ust;
- dezynfekcja rąk płynem do dezynfekcji;
- zachowanie dystansu od innych osób;
- może być również dokonany pomiar temperatury.

Należy pamiętać, że wizyta w Urzędzie Stanu Cywilnego jest możliwa tylko po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu.

Kasa Urzędu Miejskiego pracuje na zasadach dotychczasowych, tj. przyjmuje opłaty i wpłaty w godzinach od 8.00 do 12.00 bezpośrednio od mieszkańców, którzy mogą pojedynczo przebywać w pomieszczeniu kasy.
Pozostałe stanowiska w Urzędzie Miejskim w Dynowie pracują na doczasowych zasadach tj. obsługa stron odbywa się poprzez buro podawcze, e-mail, telefon lub na stanowisku obsługi mieszkańca w holu Urzędu.