Aktualności

Informacja w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenckich 2020

Informacja
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenckich 2020

Urząd Miejski w Dynowie informuję, że zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenckich 2020, zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r. (znak pisma: ZPOW-571-32/20) może odbyć się poprzez złożenie zgłoszenia drogą elektroniczną - mailem, na adres pocztowy (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, bez wymaganego podpisu elektronicznego, przy czym oryginał zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów drogą pocztową.

W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. Dopuszczalne jest potwierdzenie doręczenia do urzędu miasta zgłoszenia przez osobę przyjmująca zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej ( nie jest wymagany podpis elektroniczny).

Możliwe jest również osobiste złożenie zgłoszenia w Urzędzie Miejskim w Dynowie, przy ulicy Rynek 2, 36-065 Dynów, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 16/65 21 093 wew. 22. (sekretariat)