Aktualności

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Burmistrz Miasta Dynów informuje, że w miesiącach maj- wrzesień 2021 na terenie Gminy Miejskiej Dynów przeprowadzana zostanie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit).
Inwentaryzacji poddane będą wszystkie wyroby zawierające azbest na terenie gminy (budynki mieszkalne, gospodarcze itp.), w celu dokonania aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Dynów.
W związku z powyższym właściciele oraz zarządcy nieruchomości proszeni są o udzielanie pomocy upoważnionym pracownikom Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie wykonującym ww. inwentaryzację i przekazywanie im informacji o wyrobach azbestowych znajdujących się na posesjach w razie potrzeby.

Dzięki przeprowadzonej inwentaryzacji, gmina będzie miała możliwość pozyskania dotacji na usuwanie wyrobów azbestowych od mieszkańców, którzy zadeklarują taką potrzebę.