Aktualności

Jestem eko - Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Dynowie

Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinasowanie na realizację zadania w ramach programu priorytetowego „Program Regionalny Wsparcia Edukacji Ekologicznej”  część 2) Fundusz Ekologii”  z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie pod nazwą „ Jestem eko - Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie” w kwocie 8000 zł.

Umowa została  zawarta w dniu 17.05.2024.

Realizacja projektu  odbędzie się w dniu 11.09.2024 w PSP nr 1 w Dynowie. Uczniowie, uczestnicy warsztatów otrzymają wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej. Niniejsze wydarzenie ekologiczne zostanie zrealizowane przy wykorzystaniu materiałów zawartych w  EkoBOXach . Każdy Eko Box zawierał będzie wszystkie niezbędne elementy do aranżacji 9 tematycznych stanowisk tj.

1. Koło fortuny wraz z nagrodami
2. Tworzenie bomb nasiennych 
3. Tworzenie eko soli do kąpieli
4. Malowanie bawełnianych toreb
5.Tworzenie eko biżuterii
6.Tworzenie eko herbat
7.Tworzenie eko medalionów
8.Tworzenie eko breloków
9. Malowanie eko magnesów

Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczności szkolnej w zakresie ochrony powietrza. Realizacja niniejszego  zadania jest formą kształtowania u uczniów właściwych  postaw proekologicznych.  


„Niniejszy materiał powstał w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej część 2) Fundusz Ekologii finansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Rzeszowie”.

  

Zadanie pn.  „ Jestem eko - Kształtowanie postaw proekologicznych uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Twórców Niepodległej Polski w Dynowie” zrealizowano w ramach „Programu Regionalnego  Wsparcia Edukacji Ekologicznej  część 2) Fundusz Ekologii” finansowanego ze  środków Narodowego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 8000 zł.