Aktualności

Kominikat o przywróceniu stacjonarnej obsługi klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu rzeszowskiego.

Komunikat

Informuję, że wobec luzowania obostrzeń wprowadzonych w związku ze stanem epidemii z dniem 1 lipca 2021 r. zostanie przywrócona stacjonarna obsługa klientów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Po przywróceniu działalności stacjonarnej możliwe będzie udzielania porad zarówno osobiście jak i w formie teleporad. Wyboru sposobu porady dokonuje osoba uprawniona do otrzymania pomocy podczas umawiania wizyty. Wizyty umawiane są pod nr telefonu 882 184 152 lub e-mailem:

 

Starosta Rzeszowski
Józef Jodłowski


PUNKTY  NIEODPŁATNEJ  POMOCY  PRAWNEJ

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

ul. Rzeszowska 29A
36-050 Sokołów Młp.

poniedziałek 11.00-15.00

wtorek         8.00-12.00

środa           8.00-12.00

czwartek      11.00-15.00

piątek          8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl 

Stowarzyszenie Wspierania Zasobów Ludzkich
NOWY HORYZONT

Miejsko-Gminny Dom Kultury
ul Kard. S. Wyszyńskiego 12
36-060 Głogów Młp

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 15.00-19.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Radcowie prawni i adwokaci

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Radcowie prawni

Miejskie Centrum Kultury
Rynek 2,
36-040 Boguchwała

poniedziałek 10.00-14.00

wtorek         10.00-14.00

środa           14.00-18.00

czwartek      10.00-14.00

piątek          10.00-14.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Adwokaci

Zespół Szkół
ul. Plac Ks. Adolfa Kowala 2
36-030 Błażowa

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00-12.00

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

 

 

PUNKTY  NIEODPŁATNEGO  PORADNICTWA  OBYWATELSKIEGO

Jednostka prowadząca

adres

dni i godziny dyżurów

telefon, e-mail, www

Fundacja Rozwoju Świadomości Obywatelskiej
Experto Pro Bono

Urząd Gminy Dynów
ul. Ks. J. Ożoga 2
36-065 Dynów

poniedziałek   14.00-18.00
wtorek           7.30-11.30
środa             7.30-11.30
czwartek        7.30-11.30
piątek            7.30-11.30

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Fundacja Rozwoju i Wsparcia PASIEKA

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1
ul. S. Batorego 9
35-005 Rzeszów

od poniedziałku do piątku
w godzinach: 11.30-15.30
środy: również nieodpłatna mediacja

zapisy dokonywane są
pod nr tel.: 882 184 152
lub e-mail: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl