Aktualności

KOMUNIKAT ARiMR - Płatność dla małych gospodarstw

Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR informuje, że do 31 sierpnia 2024 roku rolnicy mogą ubiegać się o ryczałtową płatność dla małych gospodarstw. Aby kwalifikować się do tego wsparcia, rolnik musi spełniać następujące warunki:

  • Łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez rolnika wynosi co najmniej 1 ha.
  • Użytki rolne będące w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja 2024 r. wynoszą nie więcej niż 5 ha.

Szczegóły płatności

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym:

  • Podstawowe wsparcie dochodów
  • Płatność redystrybucyjną
  • Płatność dla młodych rolników
  • Płatności związane z produkcją
  • Płatności w ramach ekoschematów

Rolnicy, którzy ubiegają się także o przejściowe wsparcie krajowe (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu), płatność ONW, ekologiczną, rolno-środowiskowo-klimatyczną oraz zalesieniową, mogą poza ryczałtem otrzymać pieniądze z tytułu tych płatności.

Stawki płatności

Stawka płatności dla małych gospodarstw wynosi równowartość w złotych kwoty 225 euro/ha (w 2023 roku stawka wynosiła 1041,37 PLN/ha) powierzchni zatwierdzonej do podstawowego wsparcia dochodów. Jeżeli rolnik ubiega się jedynie o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną, bardziej korzystne będzie wystąpienie o ryczałtową pomoc dla małych gospodarstw.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw można złożyć do 31 sierpnia 2024 roku w aplikacji eWniosekPlus za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. W tym celu należy wybrać we wniosku lub zmianie do wniosku załącznik: Z0296 - Wniosek o przyznanie płatności dla małych gospodarstw oraz dodać skan uzupełnionego i podpisanego Wniosku o przyznanie płatności dla małych gospodarstw. Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.gov.pl/web/arimr.

Korzyści

Dzięki temu rozwiązaniu rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełnienia wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

Kontakt: Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR
al. Tadeusza Rejtana 36,
35-310 Rzeszów
www.gov.pl/web/arimr