Aktualności

Komunikat Burmistrza Miasta Dynów

K O M U N I K A T
BURMISTRZA MIASTA DYNÓW

W związku z narastającym zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się koronowirusa wywołującego chorobę COVID-19 zwracam się do mieszkańców Miasta z apelem o zachowanie szczególnych środków ostrożności w miejscach publicznych oraz eliminowanie sytuacji, które mogą powodować potencjalne zarażenie, poprzez: tworzenie zbędnych zgromadzeń, niezachowanie należytej odległości 1-1,5 m względem drugiej osoby, częstą dezynfekcję rąk środkiem wirusobójczym, załatwianie spraw urzędowych z wykorzystaniem telefonu oraz poczty elektronicznej.

Podjęte środki ostrożności  jak również wyeliminowanie potencjalnego zagrożenia niech będzie to obecnie sprawą priorytetową.

Musimy pamiętać o wspólnej odpowiedzialności za nas samych.  Apeluję o spokój i rozsądek, odpowiedzialność a także odpowiedzialnej, moralnej postawie i zachowaniu spokoju.


WAŻNE !! Osoby powracające  z zagranicy po przybyciu do swojego miejsca zamieszkania, maja prawny i moralny obowiązek zgłosić ten fakt dzwoniąc do: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 79A 35-040 Rzeszów na numery tel. 17 85-419-09, 17 85-419-36, 17 85-419-69, 17 85 419-10


Równocześnie przypominam że wszelkie informacje dotyczące koronawirusa można uzyskać:

Zapewniam, że pracownicy Urzędu są do Państwa dyspozycji w każdej sprawie, jednakże ograniczenie osobistych kontaktów powinno służyć przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19. 

WAŻNE TELEFONY:
Burmistrz Miasta – (16) 65 21 093
MOPS Dynów – (16) 65 21 286
Sekretariat UM Dynów – (16) 65 21 093  fax: (16) 888 90 21
 

 

BURMISTRZ MIASTA DYNÓW
Zygmunt Frańczak