Aktualności

Komunikat Urzędu Miejskiego w Dynowie w sprawie usuwania i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Komunikat Urzędu Miejskiego w Dynowie

Burmistrz Miasta Dynowa informuje o możliwości pozyskania przez Gminę Miejską środków finansowych na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest.
Wszystkich zainteresowanych usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest prosi się o zgłaszanie najpóźniej do dnia  15 lutego 2016 r. (poniedziałek ) do Urzędu Miejskiego, pokój nr 4 (parter) celem sporządzenia stosownego wniosku.

Uwaga!!! Nowe pokrycie dachowe i jego montaż nie są objęte dofinansowaniem.
Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 6521 093 w. 51 oraz w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Termin 15 luty 2016r. jest terminem ostatecznym - wnioski złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak