Aktualności

Komunikat w sprawie strajku w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Dynowie

KOMUNIKAT W SPRAWIE STRAJKU
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR1 W DYNOWIE

Z związku z tym, że nie doszło do porozumienia Związków Zawodowych z Rządem, w poniedziałek 8 kwietnia 2019 r. rozpoczyna się w naszej szkole bezterminowa akcja strajkowa. Będzie zorganizowana świetlica (godz. 6.45-16.30), która zapewni opiekę uczniom, którzy przyjdą do szkoły. Natomiast nie będzie lekcji. Egzaminy gimnazjalne i klas ósmych odbędą się w zaplanowanych terminach.
O wszelkich zmianach, ewentualnym przerwaniu akcji strajkowej będziemy informować na bieżąco poprzez ogłoszenia na stronie internetowej szkoły, Urzędu Miasta oraz na drzwiach szkoły.

Dyrektor Szkoły
Tadeusz Święs