Aktualności

Kongres Niewydolne Serce - zaproszenie

Centrum Medyczne Medyk wraz z G2A Arena, pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i we współpracy z Diecezją Rzeszowska, organizuje Kongres Niewydolne Serce, który odbędzie się 5 maja 2018 roku w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym G2A Arena w Jasionce k. Rzeszowa. Wydarzenie to jest elementem programu profilaktycznego "Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu".

PROGRAM "Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu"

Ideą nowopowstałego programu "Edukacja w zakresie niewydolności serca na Podkarpaciu", jest prowadzenie szkoleń dla pacjentów chorych na niewydolność krążenia, po to by nie doprowadzać do rozwoju niewydolności serca, dzięki lepszej, częstszej kontroli chorób sercowo-naczyniowych oraz edukacją w zakresie profilaktyki wtórnej. Świadomość pacjentów, którzy już mają niewydolność serca jest bardzo ważna dla utrzymania dobrej jakości i długości życia. Celem programu jest edukacja pacjentów chorych na niewydolność krążenia oraz pielęgniarek pracujących w poradniach kardiologicznych i POZ. Spotkania szkoleniowe dla pacjentów i pielęgniarek prowadzone są już w Rzeszowie i miastach powiatowych. Zwykle jest na nich od 50 do 130 osób. Współprowadzącymi są miejscowi kardiolodzy. Pomagają nam też lekarze rodzinni, pielęgniarki, fizjoterapeuci, dietetycy. Dzięki tym spotkaniom możliwe jest zrealizowanie celów głównych jakimi są: wydłużenie życia i poprawa jego jakości u ludzi chorych, zwrócenie uwagi społeczeństwa na profilaktykę, która przekłada się na zahamowanie rozwoju choroby wieńcowej, miażdżycy, cukrzycy, otyłości. Pośrednim zaś celem jest nagłośnienie problemu związanego z niewydolnością serca na Podkarpaciu, aby zapobiegać zwiększaniu się w najbliższym czasie liczby chorych.

KONGRES "Niewydolne serce"

Szczególnym wydarzeniem w ramach programu jest Kongres "Niewydolne serce", podczas którego organizatorzy będą szkolić chorych. Do wspólnego spędzenia czasu wraz z chorymi zachęcane są całe rodziny. Wydarzenie rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 9:00 w intencji chorych. Ponadto tego samego dnia prelekcje wygłoszą lekarze kardiolodzy, odbędzie się pokaz udzielania pierwszej pomocy, a uczestnicy dostaną przykładowy, zdrowy posiłek w postaci lunch boxów. Już od godziny 7:00 będą wykonywane bezpłatne badania profilaktyczne oraz udzielane specjalistyczne porady. Na zakończenie spotkania, ok. godz. 12:00, wystąpi ELENI. Przedsięwzięcie ma zwrócić uwagę chorych na właściwe postępowanie, ale także ma poruszyć "serca jeszcze zdrowe" do walki o zdrowie swoje i swoich najbliższych.

Szczegółowe informacje na stronie: www.niewydolne-serce.pl.