Aktualności

Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

RM. 8141.3.2016

Dynów, dnia 13.10.2016r.

Organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Dynów

Uprzejmie informuję, że został przygotowany wstępny projekt programu współpracy Gminy Miejskiej Dynów z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.
W związku z powyższym w załączeniu przedkładam do konsultacji ww. projekt programu, w celu składania uwag i opinii organizacji pozarządowych działających w sferze pożytku publicznego na terenie Miasta Dynów. Po uwzględnieniu wszelkich opinii program współpracy zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miasta Dynów.
Wszelkie uwagi i opinie dotyczące programu proszę składać w formie pisemnej do dnia 21 października 2016 roku w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, pokój 10 w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.