Aktualności

Konsultacje publiczne w sprawie projektu insygniów herbowych Miasta Dynów

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PUBLICZNYCH

Burmistrz Miasta Dynów zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach publicznych projektu insygniów herbowych Miasta Dynów.

Wszystkie uwagi, opinie, sugestie można składać:

  1. listownie na adres: Urząd Miejski w Dynowie, 36-065 Dynów, ul. Rynek 2;
  2. pocztą elektroniczna, na adres: ,
  3. telefonicznie, na numer 16/65 21 093 wew. 38,
  4. osobiście w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 11

Termin konsultacji upływa w dniu 30 czerwca 2021 r.

Projekt insygniów herbowych Miasta Dynów znajduje się w załączniku.