Aktualności

Konsultacje społeczne - Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Gmina Miejska Dynów ul. Rynek 2, 36, 065 Dynów, zaprasza wszystkich mieszkańców Dynowa: młodzież, dorosłych, seniorów, radnych, samorządowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe na warsztat diagnostyczno–projektowy / konsultacje społeczne z Zespołem ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczący opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023,który odbędzie się 5 marca 2017 roku (niedziela) o godz. 17.00 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2.

Chcemy wspólnie z Państwem:

  • Przeprowadzić konsultacjedotyczące propozycji obszaru zdegradowanego / rewitalizowanegona terenie miasta
  • Omówić kwestionariusz zgłaszania uwag do propozycji tego obszaru
  • Przeprowadzić konsultacje dotyczące najważniejszych wstępnych projektów na obszarze zdegradowanym / rewitalizowanym
  • omówić możliwości realizacji projektów oraz kwestionariusza do zbierania propozycji projektów od Państwa

Zapraszamy na spotkanie – Ty też decydujesz o rozwoju swojego obszaru i jego mieszkańców!