Aktualności

Konsultacje społeczne w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Konsultacje społeczne w związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

W związku z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych i zgłaszania uwag do aktualizowanego Programu.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie od 07.08.2018 r. do 13.08.2018 r.

Poniżej zamieszczony został projekt aktualizowanego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023 oraz formularz zgłaszania uwag.

Wypełniony formularz można złożyć osobiście w sekretariacie w Urzędzie Miejskim w Dynowie lub można przesłać wersję papierową na adres: Urząd Miejski w Dynowie, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów (z dopiskiem „Rewitalizacja – aktualizacja LPR”), lub elektronicznie na adres a.baran@dynow.pl, wpisując w tytule e-maila:  „Konsultacje społeczne – Aktualizacja LPR”.