Aktualności

Konsultacje społeczne - warsztat projektowy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Dynowa: młodzież, dorosłych, seniorów, radnych, samorządowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe oraz instytucje i podmioty działające na terenie Dynowa na warsztat projektowy / konsultacje społeczne z Zespołem ds. LPR dotyczące opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2017-2023, który odbędzie się 2 kwietnia 2017 roku (niedziela) o godz. 17.00 w sali narad w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2.

Podczas spotkania planujemy:

  • przedstawić obszar zdegradowany / rewitalizowany na terenie Dynowa
  • omówić aktualne wytyczne dotyczące projektów rewitalizacyjnych
  • omówić propozycje projektów wynikających z konsultacji społecznych
  • sformułować cele iomówić możliwości realizacji projektów
  • omówić kwestionariusz zgłaszania projektów rewitalizacyjnych do LPR.

Zapraszamy na spotkanie – Ty też decydujesz o rozwoju swojego obszaru i jego mieszkańców!