Aktualności

Miasto Dynów otrzymało dofinansowanie z Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

GMINA MIEJSKA DYNÓW OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD - RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW
w łącznej wysokości 1.766.940 zł

EDYCJA I 1.127 000 zł

EDYCJA II 639.940 zł

Które przeznaczono na:
1. Prace konserwatorsko budowlane dachu kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Dynowie - kwota 835.940 zł
2. Prace Konserwatorsko-Restauratorskie z robotami budowlanymi cmentarza przy ul. Grunwaldzkiej i renowacja pomnika Króla Władysława Jagiełły w Dynowie - kwota 882.000 zł
3. Prace konserwatorsko-restauratorskie wagonu osobowego wąskotorowego - kwota 49.000,00 zł.

Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wsparli nasze starania o środki na ten cel, a w szczególności Wojewodzie Podkarpackiemu Pani Ewie Leniart, Senatorowi RP Panu Stanisławowi Ożóg, Posłowi na Sejm RP - Panu Andrzejowi Szlachcie, Posłowi na Sejm RP - Panu Krzysztofowi Sobolewskiemu, Radnemu Sejmiku Podkarpackiego Panu Karolowi Ożóg.