Aktualności

Miejsko-Gminne Dożynki - relacja z uroczystości.

W niedzielę 20 sierpnia na Ośrodku Turystycznym „Błękitny Sanu” w Dynowie świętowaliśmy wspólne Miejsko-Gminne Dożynki.

    Za słowami Św. Jana Pawła II, który mówił do rolników:
    „Twórzcie kulturę wsi, w której obok nowych wymiarów, jakie niosą czasy, pozostanie – jak u dobrego gospodarza – miejsce na rzeczy dawne, uświęcone tradycją, potwierdzone przez prawdę wieków” – odbyła się tradycyjna uroczystość święta plonów, jak zawsze poprzedzona mszą św. w kościele pw. Św. Bartłomieja w Dynowie, ul. Bartkówka, a następnie barwny korowód przybył na plac „Błękitnego Sanu”, gdzie 16 delegacji (przy oprawie muzycznej kapeli Bachórzanie) zaprezentowało piękne wieńce dożynkowe, będące symbolem płodów naszej ziemi.

Współgospodarzem Dożynek - był Wójt Gminy Dynów Pan Wojciech Piech, dla którego kieruję słowa podziękowania.
Starostami dożynek byli Państwo Maria i Adam Wandasowie.

– Dożynki, był to właściwy moment, by powiedzieć Wszystkim Przedsiębiorcom prowadzącym działalność rolniczą – rolnikom, sadownikom, działkowcom, ogrodnikom, pszczelarzom, ważne słowo: dziękuję.
W imieniu mieszkańców naszej małej ojczyzny – Gminy Miejskiej i Wiejskiej Dynów, dziękuję za trud Waszej pracy, za Wasze przywiązanie do ziemi, do tradycji, za zdobywaną wiedzę, która pozwala Wam rozwijać gospodarstwa, a nam być dumnym z wielu lokalnych produktów. Jednocześnie życzę Wam i Waszym rodzinom, dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na każdy dzień.

Uroczystości dożynkowe zaszczycili swoją obecnością : Wojewoda Podkarpacki Pani Ewa Leniart. Poseł na Sejm Pan Andrzej Szlachta, Senator RP Pan Stanisław Ożóg, Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski, Proboszcz Parafii p.w.św. Wawrzyńca w Dynowie, ul. Bartkówka Ksiądz Józef Czerak, Radni Powiatu Rzeszowskiego, Radni Rady Miasta z Panem przewodniczącym na czele, Radni Rady Gminy, przewodniczący Zarządów osiedli, Sołtysi, Włodarze miasta Dynowa w minionych latach, Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i podstawowych, przedszkoli, bibliotek, Przedsiębiorcy , Kierownicy jednostek podległych samorządom, Druhowie strażacy na czele z Prezesami OSP, Funkcjonariusze policji na czele z Komendantem, Stowarzyszenia, Towarzystwa i Koła Gospodyń, Organizacje pozarządowych, Stowarzyszenia na czele z Prezesami z terenu naszych gmin, Pracownicy urzędów, Mieszkańcy naszych i sąsiednich gmin, letnicy.

Delegacje Wieńcowe, Orkiestra Dęta, nasze lokalne Kapele Ludowe: „Bachórzanie”, „Dynowianie” oraz zaproszone: Kapela „Pieczarki” i „Viva Loco” stworzyły doskonały klimat dożynkowego święta.
Dla Wszystkich Państwa, którzy dołożyliście swoją „cegiełkę” w organizację Dożynek Miejsko-Gminnych podziękowanie składam na ręce Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu Pani Marioli Kaczor i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dynowie Pana Łukasza Domina.

Wszystkim Gościom, Uczestnikom, Wszystkim Państwu – Mieszkańcom Gminy Miejskiej, Wiejskiej, gmin sąsiednich i okolic, letnikom dziękuję bardzo za liczną frekwencję i wspaniałą zabawę.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak