Aktualności

Nabór dzieci do Żłobka Miejskiego w Dynowie

Ogłasza się nabór dzieci  do Żłobka Miejskiego w Dynowie.

Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci do żłobka proszeni są o złożenie „Kart zgłoszenia dziecka” w terminie do 26 września 2018 roku do godz. 14.30 w pokoju 11a w Urzędzie Miejskim w Dynowie.
Planowany termin otwarcia Żłobka Miejskiego w Dynowie około 15 października 2018 roku.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci:

  1. Obojga rodziców/ opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko, pracujących zawodowo lub uczących się w systemie dziennym, którzy nie przebywają na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych;
  2. Z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
  3. Posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

Dzieci spoza terenu Gminy Miejskiej Dynów mogą korzystać z opieki żłobka wyłącznie w sytuacji gdy występują wolne miejsca, niewykorzystane przez dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Dynów.