Aktualności

Nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

Burmistrz Miasta Dynów ogłasza otwarty nabór partnera w celu realizacji projektu pt.: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w  Dynowie wraz z wyposażeniem”  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.02 Energia i środowisko, Działanie FEPK.02.05 Adaptacja do zmian klimatu, Typ projektu: Rozwijanie systemów ratownictwa (zakup sprzętu oraz pojazdów do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych),  Nr naboru FEPK.02.05-IZ.00-002/23.

Nabór prowadzony jest w oparciu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023.40 t.j. z dnia 2023.01.05) oraz art. 39 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U.2022.1079 z dnia 2022.05.20).

Głównym celem partnerstwa będzie realizacja projektu polegającego na zakupie średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii chemiczno-ekologicznych.

Dokumenty związane z naborem zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Miasta Dynów www.dynow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Regulamin wyboru projektu dostępny na stronie: https://funduszeue.podkarpackie.pl.

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Agnieszka Kozłowska
Odpowiedzialny za treść informacji Agnieszka Kozłowska
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 04.08.2023
Publikacja informacji 04.08.2023
Aktualizacja informacji 05.09.2023 10:27

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 05.09.2023 10:27 Edycja 7
Jan Prokop - j.prokop 05.09.2023 10:26 Edycja 6
Jan Prokop - j.prokop 05.09.2023 10:15 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 05.09.2023 10:15 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 05.09.2023 10:14 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 05.09.2023 10:09 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 04.08.2023 11:27 Publikacja 1