Aktualności

Ogłoszenie nr 1/2019 z dnia 01.07.2019 r. o naborze wniosków na wspieranie tworzenia nowych przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Pogórze Przemysko-Dynowskie” ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin trwania naboru:
od 29 lipca 2019 r. - do 19 sierpnia 2019 r. do godziny 16.00.

Dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie LGD
http://www.lgdpogorze.eu//pl/nabory-wnioskow-2014-2020/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-gospodarczej/nabor-wnioskow-nr-1-2019