Aktualności

Ogłoszenie o obowiązku złożenia nowej deklaracji za odpady komunalne przez mieszkańców

Burmistrz Miasta Dynów zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Dynowie pok. Nr 4 w celu podpisania nowych deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak