Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na realizację w 2017 zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi

Dynów, dnia 23.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017r. zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, w ramach zadania: „Zajęcia sportowo – rekreacyjne dla dzieci i młodzieży oraz imprezy profilaktyczne na wolnym powietrzu”, dokonano wyboru ofert i przyznano dotację w wysokości:

  1. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol” Dynów– kwota 2.000,00 zł,
  2. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Koło Miejskie w Dynowie - kwota 2.200,00 zł,
  3. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie– kwota 2.300,00 zł,
  4. Towarzystwo Sportowe „Dynovia” Dynów– kwota 3.000,00 zł,
  5. Stowarzyszenie „Aktywny Dynów” – kwota 5.500,00 zł,
  6. Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze” przy Zespole Szkół w Dynowie– kwota 3.800,00 zł,
  7. Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” w Dynowie– kwota 4.000,00 zł. 
  8. Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak” – kwota 3.000,00 zł,
  9. Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie (ul. Szkolna) – kwota 4.500,00 zł,
  10. Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie– kwota 4.700,00 zł,

Ogółem kwota przyznanej dotacji wynosi 35.000,00 zł.