Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa w 2020 roku

Dynów, 17.03.2020 r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 9/0050/INF/2020 z dnia 12 lutego 2020 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa  w 2020 roku przyznano dotację dla:

  1. Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 40 000,00 zł
  2. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w kwocie 5 000,00 zł