Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania...

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 3/0050/2023 z dnia 5 stycznia 2023 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu oraz ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie miasta Dynowa  w 2023 roku przyznano dotację:

1. z zakresu rozwoju sportu dla:

Lp.

Nazwa instytucji

Kwota
 1.  

Towarzystwo Sportowe „Dynovia”

40 000,00 zł

 1.  

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”

5 000,00 zł

 

RAZEM

45 000,00 zł


2. z zakresu ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi dla:

Lp.

Nazwa instytucji

Kwota

 1.  

Towarzystwo Sportowe „DYNOVIA” 

18 000,00 zł

 1.  

Towarzystwo Gimnastycznego „Sokół”

6 700,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „Bartkowiak”

3 000,00 zł

 1.  

Brzozowski Klub Karate Kyokushin

3 000,00 zł

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Dynowie

8 550,00 zł

 1.  

Ochotnicza Straż Pożarna w Bartkówce w Dynowie

10 000,00 zł

 1.  

Uczniowski Klub Sportowy „Pogórze”,

9 750,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie „Aktywny Dynów”

15 500,00 zł

 1.  

Stowarzyszenie „Old Boys”,

5 500,00 zł

 

RAZEM

80 000,00 zł