Aktualności

Ogłoszenie o wyborze ofert - "Rozwój sportu na terenie miasta Dynowa w 2016"

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem Burmistrza Miasta Dynowa Nr 161/16 z dnia 1 lutego 2016 roku na wsparcie finansowe zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta Dynowa  w 2016 roku przyznano dotację dla:

  1. Towarzystwa Sportowego „Dynovia” w kwocie 48 000,00 zł
  2. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie w kwocie 3 000,00 zł
  3. Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Wędkarski Klub Sportowy „Sów-Pol”  Dynów w kwocie 1 000,00 zł