Aktualności

Ogłoszenie o zebraniu mieszkańców osiedla Nr 4 w Dynowie

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Dynów zaprasza mieszkańców Osiedla Nr 4 w Dynowie  (ul. Bartkówka) na Zebranie, które odbędzie się   w dniu  29 stycznia 2023 r. (niedziela) o godz. 16:00  w Domu Ludowym przy ul. Bartkówka

Tematem Zebrania będzie:

  1. Informacja Starosty Rzeszowskiego o budowie chodnika przyul. Bartkówka.
  2. Sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Nr 4 (ul. Bartkówka).
  3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności Gminy Miejskiej Dynów w roku 2022 oraz zamierzenia na rok 2023.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski, dyskusja.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak