Aktualności

Ogłoszenie - usuwanie i utylizacja wyrobów zawierających azbest

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Dynowa informuje o możliwości pozyskania prze Gminę Miejską Dynów środków finansowych na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest .
Wszystkich zainteresowanych usunięciem ze swoich posesji wyrobów zawierających azbest prosi się o zgłaszanie najpóźniej do dnia:

 30 lipca 2019 r. do godz. 15.00 (wtorek)

do Urzędu Miejskiego, pokój nr 4 (parter) celem sporządzenia stosownego wniosku.

Ważne

Nowe pokrycie dachowe i jego montaż nie są objęte dofinansowaniem. Właściciel nieruchomości musi wykonać je we własnym zakresie.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 16 6521 093 wew. 51 oraz w pokoju nr 4 (parter) Urzędu Miejskiego w Dynowie.