Aktualności

Ogłoszenie - zgłaszanie szkód poniesionych w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

W związku z wystąpieniem opadów gradu na terenie Gminy Miejskiej Dynów, Burmistrz Miasta Dynów z dniem 1 lipiec 2018 r. uaktywnia prace Miejskiej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powołanej zarządzeniem Nr 59/15 Wojewody Podkarpackiego z dnia 20 marca 2015 r.

Wszyscy rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach na skutek opadów gradu proszeni są  o zgłaszanie szkód w terminie do 11 lipiec 2018 r. ( środa).

Wniosek można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. Nr 4 – parter.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmun Frańczak