Aktualności

Ogłoszenie – zmniejszenie ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z rozpoczęciem nowego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Dynowie jesteśmy zmuszeni do zmniejszenia ilości ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi. W związku z powyższym nie będą przyjmowane przez naszą oczyszczalnię nieczystości płynne z terenu gmin sąsiednich, zarówno dowożone przez ZGK jak i podmioty zewnętrzne.

W celu zabezpieczenia procesu technologicznego i konieczności ścisłej kontroli ilości i jakości nieczystości dostarczanych do oczyszczalni (pracującej na części swoich mocy przerobowych) informuję, że nie będą również przyjmowane ścieki dowożone przez osoby fizyczne i firmy z terenu Dynowa. Usługi w tym zakresie wykonywać będzie tylko ZGK odpowiedzialny za stosowanie nałożonych reżimów  – do odwołania.

Przepraszamy za wszystkie utrudnienia wynikłe z tego powodu i dziękujemy za zrozumienie.

Dynów, 14.02.2019r.