Aktualności

Otwarcie Żłobka Miejskiego w Dynowie

W dniu 18 stycznia 2019 roku został oficjalnie otwarty Żłobek Miejski w Dynowie.

Pan Burmistrz Zygmunt Frańczak powitał serdecznie wszystkich zaproszonych Gości:

 1. Wojewodę Podkarpackiego –Panią Ewę Leniart
 2. Dziekana, a zarazem Proboszcza Parafii w Dynowie – księdza Stanisława Janusza
 3. Wójta Gminy Dynów – Pana Wojciecha Piecha
 4. Radna Rady Powiatu rzeszowskiego, w poprzedniej kadencji Przewodnicząca rady Miasta Dynowa – Panią Ewę Hadam
 5. Państwa Radnych Rady Miasta Dynowa z Przewodniczącym Rady Panem Romanem Mryczko
 6. Dyrektorów Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 – Pana Tadeusza Święsa i Panią Elżbietę Żak
 7. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 – Panią Wiesławę Marszałek
 8. Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia – Pana Jerzego Kołodzieja
 9. Dyrektora Przedszkola Miejskiego – Panią Marię Biernasz
 10. Dyrektora Żłobka Miejskiego – Panią Renatę Błońską-Siwek
 11. Skarbnika Gminy Miejskiej – Panią Renatę Potoczną
 12. Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego – Panią Annę Nowicką-Hardulak
 13. Właściciela Firmy Fran-Bud – Pana Franciszka Oleszko
 14. Kierownika budowy, a zarazem radnego rady Miasta Dynowa – Pana Pawła Pawłowskiego
 15. Projektanta – Pana Stanisława Najdeckiego
 16. Przedstawiciela Rodziców – Pana Marka Pinkowicza

Żłobek Miejski w Dynowie został utworzony przy udziale środków finansowych pochodzących z rządowego programu "MALUCH+" 2018.

Miasto Dynów w listopadzie 2017 roku wystąpiło do Wojewody Podkarpackiego z ofertą konkursową na utworzenie żłobka samorządowego na terenie Dynowa w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH+” 2018.
Promesę przyznającą środki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymaliśmy w lutym 2018 roku.
Na żłobek przeznaczono pomieszczenia parteru Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1, po opuszczeniu pomieszczeń przez odziały przedszkolne. Było to możliwe po oddaniu do użytku nowego skrzydła Przedszkola Miejskiego.

Łączny koszt całego zadania wyniósł ok. 626 tysięcy złotych w tym ok. 480 tysięcy to dofinansowanie z programu "MALUCH+", a ok. 146 tysięcy to środki budżetu miasta.

Dokumentację projektową wykonał Pan Stanisław Najdecki – Biuro Usług Projektowych „SKALA”. Wykonawcą robót instalacyjno-budowlanych była Firma Produkcyjno-Usługowo-handlowa „Fran-Bud” Franciszek Oleszko, z ramienia której obowiązki kierownika budowy pełnił Pan Paweł pawłowski. Umowa na roboty budowlane została podpisana 26 lipca 2018r. W miesiącu listopadzie 2018 roku zakończono wszelkie prace budowlane oraz związane z zakupem wyposażenia. Uzyskano wszystkie pozwolenia wymagane przepisami prawa, konieczne do otworzenia żłobka.

Żłobek Miejski w Dynowie został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 19 listopada 2018 roku i wówczas rozpoczął swoją działalność. Dysponuje dwiema salami dla 24 dzieci. W Żłobku Miejskim w Dynowie zatrudnionych jest pięć osób, w tym dyrektor i cztery opiekunki.

Oficjalnego otwarcia Żłobka Miejskiego w Dynowie dokonali:
- Wojewoda Podkarpacki - P. Ewa Leniart
- Przewodniczący Rady Miasta Dynów - P. Roman Mryczko
- Proboszcz Parafii Dynów - ks. Stanisław Janusz
- Dyrektor Żłobka Miejskiego - P. Renata Błońska - Siwek
- Burmistrz Miasta Dynów - P. Zygmunt Frańczak


 „Szanowni Państwo!

Nie było by dzisiaj Żłobka Miejskiego w Dynowie, gdyby nie zaangażowanie i pomoc wielu osób.
W związku z tym chciałbym bardzo serdecznie podziękować:
- Pani Wojewodzie za środki finansowe, życzliwość i ogromne wsparcie,
- Księdzu dziekanowi za modlitwę i poświęcenie placówki,
- Państwu Radnym na czele z Przewodniczącymi poprzedniej i obecnej kadencji za podejmowanie właściwych uchwał i wsparcie,
- Pani Skarbnik za właściwą gospodarkę finansową,
- Pani Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego za doradztwo w sprawach estetyki wnętrz,
- Panu Właścicielowi Firmy Fran-Bud i Panu Kierownikowi Budowy za fachową realizację zadania,
- Panu Projektantowi za szybkie i poprawne wykonanie projektu,
- Panu Wójtowi, państwu Dyrektorom Szkół i Przedszkola praz Panu reprezentującemu rodziców za udział  w dzisiejszej uroczystości,
- Pani Dyrektor Żłobka dziękuję za uruchomienie placówki, nabór dzieci, przygotowanie dzisiejszej uroczystości i życzę wszystkiego dobrego w dalszej pracy.” – powiedział pan Burmistrz Zygmunt Frańczak podczas uroczystości otwarcia Żłobka Miejskiego i wręczył bukiety kwiatów Pani Wojewodzie oraz Pani Dyrektor Żłobka

„Bardzo się cieszę, że najmłodsi mieszkańcy Dynowa i okolic mogą cieszyć się nowym, kolorowym i bezpiecznym miejscem. Żłobek jest bardzo ważną i potrzebną placówką, zarówno dla maluchów, jak i dla ich mam chcących wrócić do pracy zawodowej. Daje on możliwość kontaktu z rówieśnikami oraz oferuje szereg zajęć kształtujących i rozwijających młodego człowieka. Choć nie jest to obowiązkowy etap w życiu każdego dziecka, to niezwykle istotne jest, aby w najbliższym otoczeniu było  miejsce, w którym w razie konieczności otrzyma ono profesjonalną i rzetelną opiekę.” – powiedziała Wojewoda w trakcie uroczystości.

Nasz żłobek to miejsce, w którym Państwa dziecko będzie mogło poczuć się bezpiecznie, niczym we własnym domu. Życzliwość i ciepło tego miejsca sprawią, że każda chwila spędzona w nim otwierać będzie przed dzieckiem nowe możliwości przy jednoczesnym szacunku do indywidualnego tempa jego rozwoju.