Aktualności

Płać podatki szybko i wygodnie przez Internet

Załatwiaj sprawy urzędowe przez Internet na ePUAP-ie, a należności przez platformę enaleznosci.dynow.pl

Masz do zapłacenia podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny? Nie musisz przychodzić do urzędu i stać w kolejce do kasy. Możesz to zrobić z dowolnego miejsca i dogodnym dla siebie czasie przez Internet korzystając z platformy eNależności.

eNależności to internetowy serwis, za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą zobaczyć wysokość swoich zobowiązań wobec miasta tj. kwot poszczególnych rat podatków i opłat (w szczególności: podatek rolny, podatek leśny, podatek od nieruchomości).

Za pomocą serwisu mamy możliwość uregulowania tych opłat z uwzględnieniem indywidualnych numerów rachunków bankowych, na które należy dokonywać przelewów.

Portal udostępnia dane dotyczące podstawy naliczenia danego podatku lub opłaty, a w przypadku decyzji podatkowych umożliwia pobranie ich kopii w postaci pliku PDF. Warunkiem skorzystania z usługi jest posiadanie profilu zaufanego.

Zarejestruj się już dziś na stronie enaleznosci.dynow.pl
i potwierdź swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego.

 


Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach PO PC na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.