Aktualności

Podpisanie umowy na realizację zadania inwestycyjnego p.n. ”Przebudowa i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie- etap I”

W dniu dzisiejszym 14.04.2023 roku Gmina Miejska Dynów zawarła umowę o roboty budowlane z Firmą Produkcyjno-Usługowo-Handlową FRAN-BUD  Franciszek  Oleszko z/s Izdebki na realizację  zadania inwestycyjnego p.n. ”Przebudowa  i rozbudowa stadionu miejskiego w Dynowie- etap I” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja 3PGR/2021/3500/Polski Lad.
Wartość robót  budowlanych: 3 599 900,00 zł
Planowany termin zakończenia robót: październik 2023 r.


W ramach w/w inwestycji zostaną wybudowane m.in.: trybuna  dla 378 widzów, droga wewnętrzna z kostki brukowej o powierzchni 1 310,0  m2 wraz z murem oporowym, parking zielony przy boisku o powierzchni 504,0 m2, chodnik  z kostki brukowej  o powierzchni 634,0 m2, oświetlenie terenu, ogrodzenie boiska oraz zostaną zamontowane piłkochwyty, bramki, kabiny mobilne dla zawodników.