Aktualności

Podpisanie umowy z wykonawcą dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Dynów informuje wszystkich uczestników projektu pn.: „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” nr RPPK.03.01.00-18-0019/17, że w dniu 17.10.2022 r. zostały podpisane umowy z Wykonawcą wybranym w drodze przetargu tj. firmą  FlexiPower Group Sp. z o. o. Sp.j. – Wykonawcą dostawy i montaży instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Wykonawca w terminie do 9 miesięcy od dnia podpisania umowy powinien wykonać montaż wszystkich instalacji OZE.

Wykonawca będzie się kontaktował z uczestnikami projektu w celu ustalenia i spisania uzgodnień montażowych instalacji. Przedstawiciele Wykonawcy będą się legitymować pisemnym upoważnieniem Burmistrza Miasta Dynów.

Natomiast Gmina Miejska Dynów będzie kontaktowała się z uczestnikami projektu, w celu podpisania stosownego aneksu do umowy.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak