Aktualności

Podpisywanie umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje do udziału w projekcie parasolowym OZE.

Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe RPO WP na lata 2014-2020, Gmina Miejska Dynów rozpoczyna etap podpisywania umów z mieszkańcami, którzy złożyli deklaracje  do udziału w ww. projekcie.

Kwotę zaliczki określoną w załączonej tabeli, przypisaną do zadeklarowanej instalacji  należy wpłacić do 14 lutego 2020 r.  
na 
konto bankowe Gminy Miejskiej Dynów prowadzone przez Bank:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,
nr 30 1020 4391 0000 6102 0194 7027

i z dowodem wpłaty należy zgłosić się do pokoju nr 16 celem podpisania umowy.

Instalacja OZE

Moc instalacji OZE (w kW)

Szacunkowa wartość wkładu własnego / w tym Vat 8%

Szacunkowa wartość wkładu własnego / w tym Vat 23%

Wartość zaliczki

Kolektory słoneczne 2/200l

2,86

2.900,00 zł

4.410,00 zł

1.500,00 zł

Kolektory słoneczne 3/300l

4,29

3.190,00 zł

4.860,00 zł

1.500,00 zł

Kolektory słoneczne 4/400l

5,72

3.400,00 zł

5.170,00 zł

1.500,00 zł

Instalacje fotowoltaiczne

2,16

3.300,00 zł

-

2.000,00 zł

Instalacje fotowoltaiczne

3,24

4.950,00 zł

-

2.000,00 zł

Pompy ciepła 200l

2,3

2.810,00 zł

4.270,00 zł

1.500,00 zł

Pompy ciepła 300l

2,3

3.100,00 zł

4.720,00 zł

1.500,00 zł

Kotły na biomasę

16

4.220,00 zł

6.430,00 zł

3.000,00 zł

Kotły na biomasę

24

4.580,00 zł

6.970,00 zł

3.000,00 zł

W załączeniu znajduje się projekt umowy, z którym należy się zapoznać, a ewentualne pytania i uwagi należy wyjaśnić w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Dynowie.
Jednocześnie informuję, że stawka podatku Vat 8% dotyczy montażu instalacji oze w/na budynku mieszkalnym, a stawka Vat 23% poza budynkiem mieszkalnym. W przypadku instalacji fotowoltaicznych podatek Vat wynosi 8%, bez względu na miejsce montażu.

Ponadto przed podpisaniem umowy należy uregulować wszelkie zobowiązania finansowe wobec gminy.
Niepodpisanie umowy, będzie równoznaczne z rezygnacją uczestnictwa w projekcie.
Jednocześnie informuję, że przewidywany termin rozpoczęcia montażu instalacji to III kwartał 2020 r. Termin może ulec zmianie i jest uzależniony od przeprowadzenia procedury przetargowej.