Aktualności

PORTY 2017 – PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i członków ich rodzin w Dynowie

PUNKT KONSULTACYJNY W DYNOWIE Prowadzi działalność od 02.10.2017 do 27.11.2017 w każdy poniedziałek w godz. od 07.00 do 12.00
Dyżur Specjalisty Terapii Uzależnień  w budynku Urzędu Miasta (Pokój nr 11 B)

PUNKT SŁUŻY POMOCĄ W ZAKRESIE:

  • Udzielania osobom i rodzinom konsultacji oraz porad terapeutycznych.
  • Motywowania osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii.
  • Wspomagania osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji w sprawie zmiany szkodliwego wzoru picia.
  • Motywowanie osób uzależnionych od alkoholu do podjęcia leczenia w zakładach lecznictwa odwykowego.
  • Udzielanie wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące.
  • Inicjowanie interwencji w przypadku rozpoznania zjawiska przemocy w rodzinie.
  • Udzielania aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz kompetencjach służb i instytucji z terenu gminy, zajmujących się systemową pomocą dla rodziny.

Poza dniem dyżuru kontakt i udzielanie porad:
Tel. 666-602-965

Facebook: www.facebook.com/NozdrzecMonar
Mail:

POMOC UDZIELANA JEST BEZPŁATNIE DYSKRECJA I ANONIMOWOŚĆ ZAPEWNIONA