Aktualności

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE"

PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”

Miasto Dynów realizuje porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w sprawie realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

"Czyste Powietrze" to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do powietrza z jednorodzinnych domów mieszkalnych.

Działający w Urzędzie Miejskim w Dynowie Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” ma na celu ułatwienie mieszkańcom Dynowa aplikowanie o dofinansowanie w ramach tego Programu. W Urzędzie można uzyskać niezbędne informacje o Programie, skonsultować wniosek o dofinansowanie, a także uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Można również złożyć wniosek w Urzędzie. Następnie wniosek przesyłany jest do WFOŚiGW w Rzeszowie, gdzie następuje jego ocena merytoryczna. Dotacje są udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Przy wypełnianiu wniosku możesz również skorzystać z pomocy pracownika Urzędu Miejskiego w Dynowie. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu "Czyste Powietrze"
mieści się w Urzędzie Miejskim w Dynowie przy ul. Rynek 2 (II piętro, pokój nr 21).  
Kontakt z Punktem: telefonicznie pod numerem 16/888 90 23 lub mailowo pod adresem: a.baran@dynow.pl.

Konsultacje prowadzone będą w:
poniedziałki od 9:00 do 13:00
środy od 8.00 do 11.00
piątki od 8:00 do 11.00

Zapraszamy.

 

Informator dotyczący programu "Czyste Powietrze" - pobierz pdf