Aktualności

PROJEKT DOTYCZĄCY ROZWOJU OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UE

Złożony w 2017 r. wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Dubiecko, Gminy Krzywcza, Gminy Miejskiej Dynów i Gminy Bircza” został wybrany w dniu 27 sierpnia 2019 r. do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wynosi  11 972 635,89 zł, natomiast wartość dofinansowania – 9 318 076,45 zł. Miasto Dynów będzie realizować projekt w partnerstwie z Gminą Dubiecko, która jest liderem projektu oraz partnerami: Gminą Krzywcza i Gminą Bircza.

W Dynowie deklaracje uczestnictwa w projekcie złożyło 155 gospodarstw domowych.
W ramach złożonych przez mieszkańców deklaracji zamontowanych zostanie 209 instalacji OZE: 111 szt. instalacji fotowoltaicznych, 8  szt. zestawów 2 kolektorów słonecznych ze zbiornikiem 200 l, 69 szt. zestawów 3 kolektorów ze zbiornikiem 300 l, 3 szt. zestawów 4 kolektorów ze zbiornikiem 400 l, 8 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 200 l, 7 szt. pomp ciepła o mocy 2,3 kWt o podgrzewaczu 300 l, 3 szt. kotłów na biomasę o mocy 24 kW. Koszty przypadające na Gminę Miejską Dynów ujęte we wniosku o dofinansowanie wynoszą 3 157 464,01 zł, dofinansowanie – 2 455 213,73 zł.  Po rozstrzygnięciu przetargu, który zostanie ogłoszony w kolejnych etapach realizacji projektu koszty te mogą ulec zmianie.

W dniu 27 września 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podpisana została z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowa o dofinansowanie projektu.

O kolejnych krokach mieszkańcy biorący udział w projekcie będą informowani na bieżąco na stronie internetowej Miasta Dynów www.dynow.pl.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak


"Umowy z gminami na OZE" - reportaż z podpisania umów OZE na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego.