Aktualności

Prośba do chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym.

PROŚBA

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i wysokim prawdopodobieństwem dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do mieszkańców Miasta Dynowa chętnych do niesienia pomocy osobom potrzebującym szczególnie osobom starszym i samotnym w postaci pomocy w zrobieniu zakupów, opiece nad zwierzętami, wykupieniu leków.

Osoby chętne do pomocy proszę o kontakt:
Urząd Miejski w Dynowie
tel. 16 6521 093 e-mail:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. 16 6521 286 e-mail:

Bądźmy solidarni i pomocni w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. Szczególnie starsze i samotne osoby niech wiedzą, że mogą liczyć na naszą pomoc.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak