Aktualności

Prośba o wypełnienie ankiet dla LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie

Szanowni Państwo,

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentu strategicznego dla Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko - Dynowskie na stronie firmowej LGD oraz na profilu społecznościowym zostały umieszczone ankiety potrzebne do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Jedna z nich jest dedykowana wprost do ludzi młodych od 16 do 25 r.ż., W związku z potrzebą włączenia w prace nad LSR ludzi młodych (do 25 r.ż.) zachęcamy młodzież do wypełnienia ankiety w wersji elektronicznej lub wersji papierowej.

Druga ankieta bada preferencje mieszkańców i przedsiębiorców oraz rolników co do kierunków wsparcia rozwoju gospodarczego. W Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na stronie 1015 czytamy: „Działalność gospodarcza powinna być wspierana jedynie w zakresie w jakim jest to zgodne z celami tematycznymi wskazanymi w LSR.” Co oznacza, że w ramach nowej strategii LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie nie będzie wspierać wszystkich rodzajów działalności gospodarczych jak dotychczas, a jedynie te, które będą kluczowe dla rozwoju naszego obszaru.

Udział mieszkańców obszaru działania LGD Pogórze Przemysko - Dynowskie w przygotowywaniu LSR jest kluczowy w procesie podejścia LEADER. Pracujemy nad dokumentem, którego budżet będzie opiewał na kwotę około 2 604 000 Euro. Jest to niezwykle ważne aby ten dokument był odpowiednio przygotowany, ponieważ każde przedsięwzięcie będzie miało pokrycie w środkach finansowych. Praca ze społecznością lokalną jest podstawową rolą LGD oraz niezbędnym czynnikiem w procesie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2029.

Z poważaniem
Agata Szmulik


Linki do stron internetowych LGD

Strona firmowa  https://lgdpogorze.eu/?page_id=2453  (tu znajdują się ankiety w formie pdf.)

profil społecznościowy:  https://www.facebook.com/LGDPPD

Odnośniki do ankiet:

Działalność gospodarcza i rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych:   https://forms.gle/g5rkscpCefpyyypt6

Aktywność społeczna ludzi  młodych: https://forms.gle/S673oXjTuHeUqdJi6


Biuro Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"
Nienadowa 502 A, 37-750 Dubiecko
tel. 16/6511687, e-mail: