Aktualności

Przebudowa budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu

W dniu 22 kwietnia 2021 r. przekazano wykonawcy teren budowy dla wykonania zadania inwestycyjnego   pn. ”Przebudowa budynku OSP zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 7 w Dynowie polegająca na przebudowie dachu”.  Przebudowa budynku OSP obejmuje kondygnację strychu oraz dach budynku (wraz z  dachem wieży).

Zadanie ma na celu wymianę pokrycia dachowego z powodu wybrakowanego i zużytego istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej (znaczna degradacja biologiczna, uszczerbione elementy dachówki, przeciekanie), co powoduje zalewanie przez wody opadowe  wykonanej elewacji budynku, a przeciekająca przez dach woda powoduje zamakanie stropu budynku.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

 1. rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
 2. demontaż drewnianych okien lukarn dachowych – 6 sztuk,
 3. demontaż istniejących okuć, obróbek blacharskich, fartuchów stalowych przy kominach,
 4. demontaż istniejących rynien i rur spustowych,
 5. demontaż istniejących łat mocujących dachówkę ceramiczną,
 6. demontaż zużytych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej,
 7. uzupełnienie konstrukcji dachu nowymi elementami,
 8. montaż kontrłat i membrany paroprzepuszczalnej,
 9. pokrycie dachu blachą aluminiowo-tytanową na rąbek stojący – 619 m2 .
 10. montaż elementów odwodnienia dachu,
 11. naprawę kominów,
 12. wzmocnienie posadzki na poddaszu.

Wykonawcą robót budowlanych w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego został Zakład Usługowo – Handlowy „ELEKTROBUD”  Jan Ślęczka z Golcowej.

Umowa o roboty budowlane  z wykonawcą podpisana została w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Wartość robót opiewa na kwotę 454 507,51 zł.
Planowany termin zakończenia robót to IV kw. 2021 r.

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Rozwijanie infrastruktury społecznej przeznaczonej na działalność kulturalną poprzez przebudowę budynku OSP w Dynowie polegającą na przebudowie dachu” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Dofinansowanie ze środków UE wynosi 95 635,00 zł. Pozostała kwota tj. 358 872,51 zł stanowi wkład własny Gminy Miejskiej Dynów i poniesiona zostanie ze środków budżetowych Gminy.