Aktualności

Przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej Dynów

W ramach złożonego przez Gminę Miejską Dynów wniosku do Ministerstwa Sprawiedliwości zgodnie z ogłoszeniem w sprawie przeprowadzenia  III naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochrona interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem –Program I, Priorytet IIIB na rok 2018,  Gmina Miejska Dynów pozyskała dofinansowanie w wysokości 99% na zakup sprzętu do ratownictwa medycznego.  

W dniu 04.06.2018 r. w Sali narad Urzędu Miasta Dynów odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu do ratownictwa medycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miejskiej Dynów. Sprzęt za łączną kwotę 17.400,00 zł został współfinansowany w kwocie 17.226,00 zł tj. 99 %  ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz wkładu własnego  Gminy Miejskiej Dynów w kwocie 174 zł. tj: 1 %. Sprzęt został nieodpłatnie przekazany umową darowizny dla wymienionych  jednostek. Przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak.  

Jednostki które otrzymały sprzęt.

  • OSP Dynów ul. Szkolna 7 – jednostka włączona do KSRG  -  zestaw do ratownictwa medycznego torba PSP R1-Burn Tec, maski krtaniowe, deska ortopedyczna, defibrylator AED Zoll Plus z elektrodami Stat Padz II,
  • OSP Dynów ul. Bartkówka -  zestaw do ratownictwa medycznego torba PSP R1-Burn Tec, maski krtaniowe, deska ortopedyczna, defibrylator AED Zoll Plus z elektrodami Stat Padz II,


Wszystkim obdarowanym serdecznie gratulujemy.