Aktualności

Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021r.

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Dynów
dotycząca udziału mieszkańców w debacie nad Raportem
o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021 rok


Informuję, że zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Miasta Dynów przedstawił Raport o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021 r.

W związku z powyższym, na sesji Rady Miasta Dynów zaplanowanej na dzień 14 czerwca 2022 roku ( wtorek), odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Dynów za 2021 r.

Szczegółowy porządek obrad sesji Rady Miasta zostanie przygotowany i opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Dynowie

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) w debacie nad Raportem głos mogą zabierać mieszkańcy miasta. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Pisemne zgłoszenie mieszkańca do udziału w debacie poparte podpisami, co najmniej 50 osób, należy złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta Dynów, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dynowie, ul. Rynek 2 pok. 11, I piętro (w godzinach pracy Urzędu tj. w poniedziałek od godz.8:00 do godz.16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00- 15:00), najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, tj. do 13 czerwca 2022 roku do godz. 16:00.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności zgłoszeń.
W załączeniu klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych - RODO oraz proponowany wzór zgłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Roman Mryczko

Metryka

Metryka
Podmiot udostepniajacy informacje Gmina Miejska Dynów
Informacje wytworzył Wojciech Barański
Odpowiedzialny za treść informacji Wojciech Barański
Publikujący informację Jan Prokop - j.prokop
Wytworzenie informacji 01.06.2022
Publikacja informacji 01.06.2022
Aktualizacja informacji 02.06.2022 07:57

Historia zmian

Historia zmian
Użytkownik Data Akcja Wersja
Jan Prokop - j.prokop 02.06.2022 07:57 Edycja 5
Jan Prokop - j.prokop 01.06.2022 12:58 Edycja 4
Jan Prokop - j.prokop 01.06.2022 12:57 Edycja 3
Jan Prokop - j.prokop 01.06.2022 12:57 Edycja 2
Jan Prokop - j.prokop 01.06.2022 12:56 Publikacja 1