Aktualności

Spotkania z mieszkańcami osiedli Miasta Dynów - sprawozdanie

W dniach 24,25,26 i 29 maja br. odbywały się spotkania Burmistrza Miasta Dynowa z mieszkańcami poszczególnych Osiedli na terenie miasta Dynów. Podstawowym tematem zebrań była informacja z działalności Gminy Miejskiej Dynów w latach 2020-2021, zrealizowane inwestycje m.in. remonty budynków, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, remonty i budowa dróg oraz oświetlenia ulicznego, realizacja budżetu obywatelskiego, wydatki oświatowe, pomoc społeczna, itp. W trakcie spotkań przedstawione zostały również zamierzenia inwestycyjne na 2022 r. które dotyczą głównie budownictwa mieszkaniowego, budowy nowych miejsc parkingowych, inwestycji drogowych oraz budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Bartkówka. Nie zabrakło również tematów związanych z kulturą, oraz realizacją 55 Dni Pogórza Dynowskiego, które odbędą się w tym roku w dniach od 30.07 do 07.08. Mieszkańcy aktywnie uczestniczyli spotkaniach,  zadawali liczne pytania na nurtujące ich problemy.

Dziękuję Wszystkim Państwu – Radnym, Zarządom Osiedli i Mieszkańcom za przybycie, uczestnictwo, za rzeczową dyskusję, zgłaszane wnioski i zainteresowanie sprawami naszego miasta.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak