Aktualności

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół i przedszkoli, Drodzy Uczniowie i Rodzice...

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy szkół i przedszkoli,
Drodzy Uczniowie i Rodzice

Mija kolejny rok szkolny, rok wytężonej nauki, ale także rok pełen nowych wyzwań i sukcesów. Ze względu na trwający stan pandemii kształcenie odbywało się z zachowaniem rygoru sanitarnego, w formie stacjonarnej, hybrydowej oraz zdalnej. Ostatnie miesiące przyniosły niespodziewane wydarzenia, do których wszyscy musieliśmy się przygotować i przystosować. Był to czas ogromnych zmian w obszarze edukacji, który pozwolił jednak wypracować wiele wartościowych rozwiązań.

Po intensywnej pracy nadszedł czas zasłużonego wypoczynku. Koniec roku szkolnego łączy się z dokonywaniem podsumowań.
To znakomita okazja do złożenia podziękowań tym wszystkim, którzy przyczynili się do kształcenia i wychowania młodych ludzi, wspierania ich w rozwoju i wchodzeniu w dorosłość.

Dyrektorom, Nauczycielom oraz Pracownikom administracji i obsługi dziękujemy za całoroczny trud, za przekazaną młodemu pokoleniu wiedzę, pasję i ciekawość świata oraz wskazanie wartości i zasad potrzebnych w dorosłym życiu.
Rodzicom dziękujemy za współpracę, za troskę o rozwój i wychowanie swoich dzieci oraz dokonania na rzecz społeczności szkolnej.
Uczniom serdecznie gratulujemy wyników w nauce, wspaniałych osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.

Wszystkim życzymy udanych wakacji, bezpiecznego wypoczynku, uśmiechu no co dzień, niezapomnianych przygód i szczęśliwego powrotu do szkoty z zapasem energii i gotowości do podjęcia nowych wyzwań.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak
...
Przewodniczący Rady Miasta Dynów
Roman Mryczko