Aktualności

To nie są ferie, sytuacja jest poważna, apel do mieszkańców Dynowa !

Szanowni Mieszkańcy Dynowa,

wszystko co nowe i nieznane może wzbudzać lęk. Na pewno każdy z nas odczuwa dzisiaj dyskomfort, ponieważ w nasze uporządkowane życie wkradł się niepokój. Ważne jednak, żeby w tych szczególnych okolicznościach zachować spokój i zdrowy rozsądek.

Proszę pamiętać, że jedynym miarodajnym źródłem informacji jest przekaz formułowany przez Ministra Zdrowia, Główny Inspektorat Sanitarny (https://gis.gov.pl/) zaś na naszym terenie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie (http://www.psserzeszow.pl/).

Przede wszystkim powinniśmy zapobiegać i ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym koronawirusa. Dlatego unikajmy, o ile to tylko możliwe, skupisk ludzi, zwłaszcza w pomieszczeniach zamkniętych i środkach transportu. Do niezbędnego minimum ograniczmy swoje wizyty w sklepach. Sprawy, w tym administracyjne, starajmy się załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Pamiętajmy, że najbardziej zagrożone są osoby starsze i przewlekle chore. Nie narażajmy ich na niepotrzebny kontakt z innymi ludźmi – pomóżmy im w zakupach i załatwianiu niezbędnych formalności.

Od poniedziałku zamknięte są szkoły. Zadbajmy, żeby młodzież i dzieci w tym czasie powstrzymały się od spotkań koleżeńskich, rodzinnych i wizyt u osób starszych.

Jeszcze raz przypominam, od 14 marca 2020 do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium RP jest obowiązana do odbycia obowiązkowej kwarantanny o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następnego po przekroczeniu granicy. W tym zakresie zgodnie z § 2. ust. 4 ww. rozporządzenia nie wydaje się decyzji organu inspekcji sanitarnej.

Osoby powracające na granicach RP przekazują Straży Granicznej informacje o adresie miejsca zamieszkania lub pobytu w którym będą odbywać obowiązkową kwarantannę oraz numerze telefonu do kontaktu z tą osobą. Dane te przekazywane są do organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Każdy z podróżnych na granicy otrzymuje również informację w zakresie zaleceń do odbywania kwarantanny domowej.
Osoby, które wracają powinny skontaktować się z ośrodkiem pomocy społecznej w miejscu zamieszkania (art. 21b ustawy o zarządzaniu kryzysowym). Z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dynowie możemy kontaktować się pod nr telefonu 16 6521 286  w poniedziałek w godz. od 8:00  – 16:00, wtorek - piątek od 7:00 do 15:00  lub pod numerem  tel. 792 293 846 dostępnym codziennie w godzinach od 7:30 – 19:00.  Tam powinien nastąpić wywiad w zakresie możliwości odbywania kwarantanny domowej, tak aby umożliwić odbywanie kwarantanny domowej zgodnie z zaleceniami inspekcji sanitarnej.

Szczególnie uczulam wszystkich że, podczas kwarantanny domowej w żadnym wypadku nie można wychodzić z domu. Zakazane jest wychodzenie z psem, spacery, wychodzenie na zakupy czy do przychodni. W zakupach lub opiece nad zwierzęciem mogą pomóc osoby bliskie lub sąsiedzi. Należy jednak pamiętać, żeby taka pomoc odbywała się bez kontaktowo – zakupy można zostawić przed drzwiami.
Jeśli podczas kwarantanny domowej nie da się uniknąć kontaktu z innymi osobami w mieszkaniu – domu jednorodzinnym, one również muszą zostać poddane kwarantannie domowej.
Przestrzeganie zasad jest bardzo ważne, ponieważ znacząco zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. W weryfikacji, czy osoba poddana kwarantannie rzeczywiście jej przestrzega pomagają policjanci. Za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny grozi grzywna do pięciu tysięcy złotych. 
Bądźmy odpowiedzialni, chrońmy siebie i swoich bliskich.

Na zakończenie pragnę Państwa zapewnić, że Urząd Miejski, choć nie jest bezpośrednio dostępny dla mieszkańców, cały czas pracuje i jest przygotowany, aby w przypadku kwarantanny udzielić pomocy osobom izolowanym w miejscu zamieszkania.

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak