Aktualności

Umowa dofinansowania na realizację projektu "LIFE PODKARPACKIE" w  Gminie Miejskiej Dynów

Umowa dofinansowania na realizację projektu "LIFE PODKARPACKIE" w  Gminie Miejskiej Dynów

 

W dniu 03.07.2024 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego  podpisana została  umowa partnerska o dofinansowanie projektu zintegrowanego LIFE pn. „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: „Podkarpackie – żyj i oddychaj”, który będzie realizowany w Gminie Miejskiej Dynów.  

 

Realizacja projektu planowana jest na lata 2024-2033.

W projekcie bierze  łącznie udział 66 partnerów – są to przede wszystkim podkarpackie samorządy w liczbie 61 oraz pięciu innych uczestników z organizacji i instytucji. 

Projekt realizowany jest przy zaangażowaniu środków Komisji Europejskiej 60%, NFOŚiGW 35%  oraz wkładu własnego beneficjentów 5%.

Głównym  celem projektu jest skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego oraz m.in. eliminowanie kluczowych barier, które utrudniają skuteczną realizację PPOP, co przyczyni się do zintensyfikowania działań służących poprawie jakości powietrza.

Filary Projektu LIFE PODKARPACKIE

1.Ograniczenie skutków ubóstwa energetycznego mieszkańców województwa     podkarpackiego.

2.Stworzenie i wdrożenie lokalnego systemu racjonalnego zarządzania energią.

3.Podniesienie poziomu świadomości mieszkańców województwa podkarpackiego na temat jakości powietrza w zakresie ekologii i znaczenia efektywności energetycznej .

4. Efektywniejsze wykorzystanie narzędzi planistycznych do poprawy jakości powietrza w     miastach.

W ramach projektu planowane jest: fachowe doradztwo, a także dostarczenie wiedzy eksperckiej i wsparcia dla mieszkańców w zakresie wyboru źródeł dofinansowania, składania wniosków o dotację i ich rozliczeń. Gminni doradcy będą wspierać mieszkańców w różnych kwestiach . Doradcy zatrudnieni w ramach projektu będą oferować pomoc techniczną m.in. w wyborze odpowiednich źródeł ogrzewania, termomodernizacji oraz odnawialnych źródeł energii.

Projekt „Podkarpackie – żyj i oddychaj” będzie się wiązał z licznymi kampaniami informacyjno-edukacyjnymi, które mają podnieść świadomość mieszkańców na temat problemów związanych z jakością powietrza i koniecznością podejmowania działań na rzecz ich rozwiązania.